Beperking

Leven met een beperking hoeft niet altijd een handicap te zijn.

Als je onderteuning zoekt, verwijzen we je naar de organisatie MEE. Het kan een lichamelijke of verstandelijke beperking betreffen.

Zodat je zo zelfstandig mogelijk mee kunt doen in de samenleving. En zelf de leiding hebt over je leven. ‘Zelfredzaamheid en eigen regie’ noemen ze dat.

Kan iemand voldoende voor zichzelf zorgen? Bijvoorbeeld zelf koken of zelfstandig wonen? Welke mogelijkheden zijn er voor school of werk? Als je hierbij ondersteuning of begeleiding nodig hebt, wil je graag zelf bepalen hoe dit gebeurt. MEE of je school maatschappelijk werker wil je daarbij helpen.

Zoek je hulp, heb je vragen of wil je er over praten? Chat dan (anoniem) met ons of neem contact op met je schoolmaatschappelijk werker.

http://www.meeregiotilburg.nl/

 

 


 

Tags: