Leerplicht

Leerplicht is er om jou te helpen!

In Nederland ben je leerplichtig tot het eind van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht als je nog geen 23 jaar bent en nog geen startkwalificatie hebt. Een startkwalificatie is een diploma niveau 2 of HAVO of VWO-opleiding.

De wet wil voorkomen dat je spijbelt. Als je spijbelt, meldt school dat bij de gemeente. Dan krijg je met de leerplichtambtenaar te maken. Door de kwalificatieplicht voorkomen we dat je voortijdig school verlaat, zodat je een baan kunt vinden en je eigen geld kunt verdienen.

Sommige jongeren van 16 en 17 jaar werken liever met hun handen dan met hun hoofd: zij vinden doorleren een zware opgave. Maar je hoeft niet per se vijf dagen per week in de schoolbanken te zitten. Door combinaties van leren en werken kan je ook prima aan de kwalificatieplicht voldoen.

Zoek je hulp, heb je vragen of wil je er over praten? Chat dan (anoniem) met ons of neem contact op met je schoolmaatschappelijk werker. Voor meer info:

Voor vragen over studiefinanciering, opleidingen en schoolkeuze kun je mailen naar het Studenten Adviespunt 013: stap013@roctilburg.nl

http://www.leerplicht.net/

http://www.roctilburg.nl/


 

Tags: