Schulden

Geef je ook meer geld uit dan je hebt?! Lijkt het of het geld je portemonnee uit vliegt?

Steeds meer jongeren werken zich in de schulden. Dat geeft geen goed gevoel op school maar ook geen lekkere start na school in de maatschappij. Het is daarom belangrijk om je financiën goed op orde te hebben. Anders kom je op jonge leeftijd al in de problemen.

Waar geef je je geld aan uit en hoeveel heb je maandelijks nodig? Pak je geldproblemen snel aan om erger te voorkomen! Dat kan bij Fix Up You Life dat ROC samen met de Twern aanbiedt. In deze training leer je je financiële situatie onder controle te krijgen. In vier bijeenkomsten krijg je inzicht  in je eigen financiële situatie en administratie. Je krijgt weer controle over je leven. Neem contact op met je (school)maatschappelijk werker als je hieraan wilt deelnemen.

Heb je andere vragen of geldproblemen, chat dan (anoniem) met ons of bezoek een van de volgende sites:

https://r-newt.nl/activiteit/fix-up-your-life/

https://www.imwtilburg.nl/uw-vraag/geld-en-schulden

www.nibud.nl/scholieren

http://www.belastingdienst.nl/jongeren

http://www.wijzeringeldzaken.nl/

www.zelfjeschuldenregelen.nl

 

 

Tags: