Studiefinanciering

Studiefinanciering voor het mbo. Hoe zit dat? Deze bestaat uit een basisbeurs; aanvullende beurs; studentenreisproduct en rentedragende lening.

Je krijgt studiefinanciering van de Nederlandse overheid. Daarmee kun je je studiekosten, (een deel van) je levensonderhoud, de premie voor je ziektekostenverzekering en je lesgeld betalen. Je krijgt studiefinanciering als je aan alle voorwaarden voldoet.

Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan is je studiefinanciering een prestatiebeurs.  Je krijgt je studiefinanciering niet automatisch. Die moet je aanvragen bij DUO. Wist je dat bij Stappegoor in ons A-gebouw een informatiepunt is met directe lijnen met DUO?

De overheid gaat ervan uit dat drie partijen meebetalen aan de kosten van studeren. Namelijk de overheid, de ouders en de student zelf. DUO zorgt namens de overheid voor de basisbeurs en het studentenreisproduct. Van je ouders wordt ook een bijdrage verwacht. Kunnen ze die niet betalen, dan kan de overheid bijspringen met een aanvullende beurs. Je kunt zelf meebetalen aan je studie door naast je studie te werken of door te lenen.

Voor meer info:

http://www.duo.nl/

http://www.roctilburg.nl/

E: infopunt@roctilburg.nl

Tags: