Tienermoeder

Veel jonge moeders redden zich prima. Al dan niet gesteund door hun partner en/of familie. Maar er zijn ook tienermoeders die hulp nodig hebben. In je eentje je kindje opvoeden is dubbel zwaar.

Je bent jong en je hebt zelf je eigen moeder nog nodig. En dan ben je ook al moeder. Je moet nog naar school, waar blijft je kindje dan? En heb je wel geld genoeg om je kind te verzorgen? Woon je op een goede plek? Sommige meisjes lopen weg van huis en hebben behoefte aan onderdak. Mogelijk verbrak je wegens de zwangerschap het contact met je ouders… Of je breekt je opleiding af, omdat er geen kinderopvang voorhanden is of dit is  te duur.

Je kunt voor allerlei vragen komen te staan. Maar wist je dat je als thuiswonende tienermoeder recht hebt op bijstand voor de baby?

Er is gelukkig tegenwoordig veel hulp voor tienermoeders. Steeds meer stichtingen en instellingen houden zich bezig met deze doelgroep.

Van belang is goede steun en opvang: dat kan Kompaan en de Bocht je bieden. Op de onderstaande site vind je meer informatie.

Zoek je hulp, heb je vragen of wil je er over praten? Chat dan (anoniem) met ons of neem contact op met je schoolmaatschappelijk werker. Voor meer info:

 

http://www.kompaanendebocht.nl/sterkhuis/

Tags: